МАШИНА ЗА ВИСОКОЧЕСТОТНО ИНДУКЦИОННО ТОПЕНЕ И ЦЕНТРОБЕЖНО ЛЕЕНЕ - КАСТОМАТ

CASTOMAT BGiNova CAST е съоръжение, предназначено за високочестотно индукционно топене на метали.

Високо технологично решение за високо качество и по-добра производителност

iNova CAST е професионална машина за центробежно леене при атмосферни условия, с индукционен генератор на повишена честота с MOSFET транзистори, проектирана за работа в лаборатории, предназначена за стопяване и отливане на различни форми , съобразена с особеностите на процеса на топене на метала.

 download pdfP1010780ACentrifugal Induction Heati

  Официален представител на ЕМ ПИ АЙ ООД е Адвансиум ЕООД