24MB05T ModBus RTU I/O Module

Разширителен модул 3 DI/ 2DO/ 1AI

24MB05T Title Page

Характеристики на модула

24MB05T е иновативно устройство, което осигурява просто и рентабилно разширяване на броя на входовете и изходите.
Този модул е свързан към RS485 шината с усукана двойка проводник. Комуникацията се осъществява чрез MODBUS RTU. Използването на 8-bit AVR® RISC-based процесор осигурява бърза обработка и бърза комуникация. Скоростта на предаване може да се конфигурира от 38400 до 115200.
Модулът е предназначен за монтаж на DIN шина в съответствие с DIN EN 5002.
Конфигурирането и промяната на параметрите на модула се извършва чрез протокола MODBUS.

 

Заземяване и екраниране
В повечето случаи IO модулите ще бъдат инсталирани в табло заедно с други устройства, които генерират електромагнитно излъчване. Примери за тези устройства са релета и контактори, трансформатори, контролери на двигатели и т.н. Това електромагнитно излъчване може да индуцира електрически шум както в силовите, така и в сигналните линии, както и директно излъчване в модула, причинявайки негативни ефекти върху системата. На етапа на инсталиране трябва да се предприемат подходящи заземителни, екраниращи и други защитни стъпки, за да се предотвратят тези ефекти. Тези защитни стъпки включват заземяване на контролния шкаф, заземяване на модул, заземяване на екрана на кабела, защитни елементи за електромагнитни превключващи устройства, правилно окабеляване, както и разглеждане на типовете кабели и техните напречни сечения.

Терминиране на мрежата

В комуникационните линии за данни, често се проявяват проблеми, включващи отражения и затихване на сигнала.
За да се елиминира наличието на отражения от края на кабела, кабелът трябва да бъде терминиран в двата края с резистор , равен на импеданса на линията. И двата края трябва да бъдат терминирани, тъй като посоката на разпространение е двупосочна. В случай на RS485 усукана двойка кабел това свързване обикновено е 120 Ω.

В устройството има вътрешен резистор 120Ω, който може да бъде включен посредством джъмпер.

ЛИНИЯ ЗА УЛТРАЗВУКОВО РЯЗАНЕ НА ХРАНИ

Ultrasonic Food Cutting pdfUltrasonic food cutting double knifeULTRASONIC FOOD CUTTING

За лесно рязане и порциониране на сладкарски изделия, замразени продукти, тестени изделия, меки храни

Иновативно решение за по-високо качество и по-добра производителност

В сравнение с традиционните методи за рязане,ултразвуковите системи осигуряват висока производителност, чувствително понижаване или елиминиране на проблемите с отпадъците и времето за престой, лесно почистване, отлична презентация и скорост на обработка.

Ultrasonic cutting cakes 3Предимства

  • По-чисти разрези за повече атрактивност - Прави винаги еднакви, чисти срязвания, дори при многопластови изделия, без размазване и разместване, преминавайки с лекота през пълнежи, ядки, стафиди.
  • Прецизно рязане на трудни продукти - Лесно рязане на точни филийки на деликатни хранителни продукти, без деформация или раздробяване, както и хляб или гевречета с твърди корички и меки среди.
  • Минималното триене на повърхностите удължава живота на ножовете - Ултразвуковите инструменти остават остри по-дълго от статичните ножове, повишава се производителността и се намалява поддръжката.
  • Висока производителност - Ултразвукът осигурява по-бързо рязане и по-високи скорости в сравнение с конвенционалните режещи системи, и по-малкото разронване, раздробяване и разместване спомага за намаляване на брака и отпадъците.

  Официален представител на ЕМ ПИ АЙ ООД е Адвансиум ЕООД