MPI Ви предлага иновативни решения за постигане на забележителни резултати

Ние проектираме и произвеждаме индустриално оборудване, съответстващо на нуждите на нашите клиенти.

Пред каквото и предизвикателство за приложение да сте изправени,  можете да разчитате на нашата техническа експертиза и отзивчива подкрепа за бързо осигуряване на най-ефективното решение.

От 2006, компанията фокусира своите усилия и постига забележителни резултати, в разработаката на иновативни технологии за подобряване и управление на различни процеси във всички индустрии, тъй като все повече компании търсят ефективни методи за повишаване на качеството и същевременно намаляване на разходите и себестойността на предлаганите от тях продукти и услуги, с цел повишаване на конкурентноспособността и нетните им приходи. 

Ultrasonic Welding Press BG  Ultrasonic Food Cutting  CASTOMAT BG  Robotic Manipulator BG

E-магазини

iqnet