MPI Ви предлага иновативни решения за постигане на забележителни резултати

Ние проектираме и произвеждаме индустриално оборудване, съответстващо на нуждите на нашите клиенти. 

Пред каквото и предизвикателство за приложение да сте изправени, можете да разчитате на нашата техническа експертиза и отзивчива подкрепа за бързо осигуряване на най-ефективното решение. 

От 2006, компанията фокусира своите усилия и постига забележителни резултати, в разработаката на иновативни технологии за подобряване и управление на различни процеси във всички индустрии, тъй като все повече компании търсят ефективни методи за повишаване на качеството и същевременно намаляване на разходите и себестойността на предлаганите от тях продукти и услуги, с цел повишаване на конкурентноспособността и нетните им приходи.


MPI България
MPI България
MPI Bulgaria
MPI Bulgaria
MPI България
MPI България
MPI България
MPI България
MPI България
MPI България
MPI България
MPI България
MPI Bulgaria
MPI Bulgaria
MPI Bulgaria
MPI Bulgaria

  Официален представител на ЕМ ПИ АЙ ООД е Адвансиум ЕООД