ISO Сертификат

Prilojenie 2.16.2 Plakat Ем Пи Ай ООД

CERTIFICATE DQS ISO MPI bg

ЕМ ПИ АЙ ООД Габрово, ул.”Чумерна” 17, БУЛСТАТ 107585529 ИН по ДДС BG107585529
е въвела и поддържа СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, сертифицирана 
от DQS за обхват ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРОННИ 
УСТРОЙСТВА. Сертификат Рег. No 30100057 QM15/23.02.2018

  Официален представител на ЕМ ПИ АЙ ООД е Адвансиум ЕООД