24MB05T ModBus RTU I/O XTR Module

Разширителен модул 3 DI/ 2DO/ 1AI

24MB05T ModBus RTU IO XTR

Характеристики на модула

24MB05T е иновативно устройство, което осигурява просто и рентабилно разширяване на броя на входовете и изходите.
Този модул е свързан към RS485 шината с усукана двойка проводник. Комуникацията се осъществява чрез MODBUS RTU. Използването на 8-bit AVR® RISC-based процесор осигурява бърза обработка и бърза комуникация. Скоростта на предаване може да се конфигурира от 38400 до 115200.
Модулът е предназначен за монтаж на DIN шина в съответствие с DIN EN 5002.
Конфигурирането и промяната на параметрите на модула се извършва чрез протокола MODBUS.

 

Заземяване и екраниране
В повечето случаи IO модулите ще бъдат инсталирани в табло заедно с други устройства, които генерират електромагнитно излъчване. Примери за тези устройства са релета и контактори, трансформатори, контролери на двигатели и т.н. Това електромагнитно излъчване може да индуцира електрически шум както в силовите, така и в сигналните линии, както и директно излъчване в модула, причинявайки негативни ефекти върху системата. На етапа на инсталиране трябва да се предприемат подходящи заземителни, екраниращи и други защитни стъпки, за да се предотвратят тези ефекти. Тези защитни стъпки включват заземяване на контролния шкаф, заземяване на модул, заземяване на екрана на кабела, защитни елементи за електромагнитни превключващи устройства, правилно окабеляване, както и разглеждане на типовете кабели и техните напречни сечения.

Терминиране на мрежата

В комуникационните линии за данни, често се проявяват проблеми, включващи отражения и затихване на сигнала.
За да се елиминира наличието на отражения от края на кабела, кабелът трябва да бъде терминиран в двата края с резистор , равен на импеданса на линията. И двата края трябва да бъдат терминирани, тъй като посоката на разпространение е двупосочна. В случай на RS485 усукана двойка кабел това свързване обикновено е 120 Ω.

В устройството има вътрешен резистор 120Ω, който може да бъде включен посредством джъмпер.24MB05T ModBus RTU IO XTR BG PDF

  Официален представител на ЕМ ПИ АЙ ООД е Адвансиум ЕООД