ПРОЕКТИРАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ

Превръщаме Вашите идеи  в проекти, благодарение на богатия ни опит в реализацията на индустриални машини и екипировка.

zai construction

Инженерното проектиране може да включва:
  - Идеен вариант,
  - Съгласуване с възложител и заинтересовани страни,
  - Избор на подходящите материали,
  - Изчисления,
  - Сборни чертежи,
  - Детайлни чертежи,
  - Количествена сметка,
  - 3D моделиране,
  - 2D проектиране,
  - Инженерни симулации,
И ОЩЕ:
  - Електрическо проектиране,
  - Разработка на печатни платки.

 

Имате нужда от проектиране на машини, съоръжения и нестандартно оборудване? Свържете се с нас.

  Официален представител на ЕМ ПИ АЙ ООД е Адвансиум ЕООД